Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Advocaat mr. S. Yücel is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan advocaat mr. S. Yücel via de e-mail of de website van advocaat mr. S. Yücel is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij advocaat mr. S. Yücel. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van advocaat mr. S. Yücel en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van advocaat mr. S. Yücel.