Identificatieplicht

Advocaat mr. S. Yücel is wettelijk verplicht cliënten te identificeren. Voor rechtspersonen geldt dat er een kopie van een identiteitsbewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger moet worden overgelegd. Bij natuurlijke personen verlangt advocaat mr. S. Yücel uiteraard alleen een kopie van het identiteitsbewijs. Indien op onze dienstverlening de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) van toepassing is, geldt een uitgebreidere identificatieplicht. In dat geval bespreekt advocaat mr. S. Yücel met u welke gegevens noodzakelijk zijn.