Tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Het kantoor biedt gratis een kennismakingsgesprek aan van een half uur. Het eerste gesprek van een half uur is dan kosteloos. U kunt dan uw vraagstuk/zaak in een gratis kennismakingsgesprek voorleggen.

Uurtarief advocaat

Het kantoor verleent rechtsbijstand op basis van een vooraf afgesproken tarief.
Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief. Het gehanteerde uurtarief is afhankelijk van draagkracht, belang, complexiteit van de zaak, spoedeisendheid en rechtsgebied. Desgewenst kan een inschatting worden gemaakt van de te maken kosten van de juridische bijstand

Vaste prijsafspraak advocaat

Een vaste prijsafspraak (fixed-fee) behoort veelal ook tot de mogelijkheid. Dit is echter afhankelijk van de aard en het belang van de zaak.

Kantoorkosten

Voor verschotten zoals portokosten, kopieerkosten en secretariële ondersteuning wordt een ongespecificeerd vast percentage van 6% over het honorarium in rekening gebracht. De meeste verschotten zijn belast met BTW.

Verschotten

Kosten die de advocaat maakt bij de behandeling van de zaak, worden verschotten genoemd. Hierbij is te denken aan kosten van getuigen of deskundigen, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten e.d. Over deze kosten wordt u, mocht het tot een proces komen, vooraf geïnformeerd.

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben recht op een vrije advocaatkeuze. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Zo hoeft u geen genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze is doorslaggevend. Het Europese Hof heeft dat beslist bij het arrest van 7 november 2013. De link naar deze uitspraak treft u hier aan.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (“pro deo advocaat”)

On- en minvermogende rechtzoekenden kunnen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het kantoor maakt per zaak een afweging of u, gezien uw inkomen en vermogen, in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In samenspraak met u wordt een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.